Kurumsal Amaç ve Hedefler

 • Sağlık Hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Diyaliz Merkezimizdeki fiziki yapının, uygun şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Hasta Bekleme alanların ihtiyaçları karşılayacak şekilde belirlenmesi
 • Kalite Departmanımızın en etkin biçimde çalışmasını sağlamak
 • Sağlık Hizmetlerimizin karşılanmasına yönelik birimler oluşturulmalıdır
 • Bilgi teknolojisini güçlendirmek
 • Diyaliz merkezimizdeki tasarrufları sağlamak.
 • Merkezimizde gerekli görülen tamirat ve tadilatları ivedilikle yapmak.
 • Merkezimizde bulunan teknik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
 • Görsel anlamda gereken modernizasyonu sağlamak.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan personel ihtiyacını sağlamak.
 • Çalışanlara yönelik kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitimler verilmeli.
 • Çalışanlara yönelik mesleki sertifikasyon belgelerini arttırmak.
 • Merkezimizde çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlerini düzenlemek.

Hemen Ara